Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kritéria hodnotenia

Súťažné tímy sú odbornou porotou  hodnotené podľa nasledovných kritérií: 

 

Dištančné kolo - projekt

1. Predstavenie projektu | 50 %

Mali by ste stručne a zrozumiteľne vysvetliť v čom váš projekt spočíva (na čo by mal hlavne slúžiť), pre akú cieľovú skupinu je určený a v čom je unikátny.

Porota sa zameria na samotný projekt, jeho vlastnosti, podnikateľský potenciál, užitočnosť, jedinečnosť.

2. Konkrétne využitie osobných zručností, vedomostí a poznatkov | 40 %

Mali by ste dbať na to, aby ste prezentovali aj to, ako ste k prvotnému nápadu dospeli. Čo vás viedlo k jeho vypracovaniu a prečo si myslíte, že má šancu byť váš projekt v budúcnosti úspešný? Pracovali ste na ňom sami, radili ste sa odborníkmi? Robili ste relevantný prieskum? 

Odborná porota bude posudzovať aj to, ako ste k vášmu finálnemu riešeniu v projekte dospeli, čo vás viedlo k vymysleniu práve tohto nápadu?

3. Grafická úprava a forma | 10 %

V práci bude hodnotená grafická úprava, forma, štýl, jasnosť a zrozumiteľnosť vo vyjadrovaní svojich myšlienok.

 

Pri príprave projektu si skúste odpovedať na tieto otázky: 

  1. Prečo ste sa rozhodli pracovať práve na tejto téme/riešiť práve tento problém? 
  2. Rieši váš projekt nejaký konkrétny problém? 
  3. Aký je váš potenciálny trh? V akom odvetví je? Akú veľký podiel trhu prezentuje? Kto sú vaši zákazníci?
  4. Môže byť váš projekt, ak by ste s ním začali podnikať, ziskový? Komu by ste ho predávali, kto sú vaši potenciálny zákazníci?
  5. Kto stojí za spoločnosťou/nápadom? Povedzte niečo o sebe a svojich úspechoch. Ak  máte okolo seba tím alebo silných poradcov, kto sú a v čom je ich prínos.
  6. Kto sú vaši konkurenti? Úspešná konkurencia môže byť výhodou - potvrdzuje, že váš biznis model a/alebo koncept funguje.
  7. Aká je vaša konkurenčná výhoda? Povedzte, v čom je váš nápad iný a prečo máte pred konkurenciou výhodu/náskok. Lepšie distribučné kanály? Kľúčoví partneri? Originálna technológia?

 

Národné finále 

1. Prezentácia projektu (zamerania, riešenia, podstaty) | 65 %

Prezentácia súťažného tímu a obhajoba projektu pred odbornou porotou by nemala byť len stručným predstavením nápadu. Členov poroty bude zaujímať aj opis funkcií, príp. prínos projektu pre jeho cieľovú skupinu, jeho funkčnosť a užitočnosť, ale aj osobný názor členov súťažného tímu ako autorov projektu a ich postoj k danému riešeniu. Má projekt a jeho riešenie potenciál stať sa úspešným podnikateľským nápadom (je možné začať ho ponúkať na predaj), ako by bol nastavený marketing a samotná propagácia produktu? 
Súťažný tím by mal vedieť obhájiť svoj nápad a vecne argumentovať, prečo a ako dospel k tomuto nápadu.

2. Presvedčenie publika o osobných kvalitách | 25 %

Pri obhajobe práce porota zohľadní schopnosť súťažného tímu pohotovo reagovať na položené otázky, komunikáciu s poslucháčmi, argumentačné a presvedčovanie schopnosti, schopnosť presadiť svoj názor a súčasne rešpektovať názory iných ľudí. Tiež schopnosť empatie a využitia svojej intuície, dodržania stanoveného časového limitu.

3. Vystupovanie, imidž, prezentačné prostriedky | 10 %

Hodnotený bude aj spôsob komunikácie, spracovanie PowerPointovej prezentácie, ústny prejav a príp. využitie iných podporných prostriedkov pri prezentovaní.