Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Kalendár

pre školský rok 2022/2023

kalendár bude priebežne aktualizovaný

August     
 • 15. 08. - 15. 12.    Vzdelávanie nových učiteľov - Modul 1 - Učebnica ekonómie a podnikania (dištančné vzdelávanie)
 • 15. - 17. 08.           Modul 2 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu pre šk. r. 2021/22, Belušské Slatiny, I. skupina (prezenčné vzdelávanie)
September 
 • do 30. 09.            Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu Zručnosti pre úspech
Október  
 •  
November 
 •  
December 
 • do 15. 12.            Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
Január 
Február 
 • od 13. 02.             Môj projekt - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Marec 
Apríl 
 • od 01. 04.               Spustenie prihlasovania do programov JA Slovensko
 • do 05. 04.               Výber top 20 tímov v súťaži Social Innnovation Relay 
 • 13. 04.                     Webinár pre SIR Top 20 tímov - Business model Canvas
 • do 18. 04.               Rozvinutý podnikateľský nápad v súťaži Social Innnovation Relay - pre top 20 tímov
 • do 20.04                 Môj projekt - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže, vrátane videovizitky
 • do 21. 04.               SIR - výber TOP 10 tímov do národného finále
 • 25. 04                      I.N.I. Innovation camp
 • 19. 04                      Vzdelávací seminár (modul 3) pre učiteľov zapojených do vzdelávania ZPU
Máj 

 

 • 04. 05.                      Social Innovation Relay 2023 - národné finále projektu
 • do 07. 05                 Môj projekt - zverejnenie finalistov do národnej súťaže
 • do 15. 05.                Žiadosť o certifikáty pre študentov za absolvovanie programu Zručnosti pre úspech. 
 • do 19. 05                 Môj projekt - zaslanie  prezentácie potrebnej do národnej súťaže
 • do 27. 05.                Prihlásenie sa na záverečnú prezentáciu/zaslanie práce učiteľmi zapojených do vzdelávania
 • do 31. 05                 Modul 4 - tvorba projektu Business Model Canvas
Jún 
 • 05. 06                       Social Innovation Relay 2023 - globálne finále (online v anglickom jazyku)          
 • 08. 06                       Finále národnej súťaže Môj projekt 
 • 12. - 15. 06              Záverečné prezentácie učiteľov v rámci vzdelávania
 • do 30. 06.                Prihlasovanie do programov JA Slovensko, vrátane Zručností pre úspech
Júl 
 •  
August 
 •