Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Kalendár

pre školský rok 2021/2022

kalendár bude priebežne aktualizovaný

August     
 • 02. 08. - 02. 12.    Vzdelávanie nových učiteľov - Modul 1 - Učebnica ekonómie a podnikania (dištančné vzdelávanie)
 • 15. - 17. 08.           Modul 2 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu pre šk. r. 2021/22, Belušské Slatiny, I. skupina (prezenčné vzdelávanie)
September 
 • 17. - 19. 09          Modul 2 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu, pre šk. r. 2021/22, Belušské Slatiny, II. skupina (prezenčné vzdelávanie)
 • do 30. 09.            Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu ZPU
Október  
 •  
November 
 •  
December 
 • Do 2. 12.              Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 8.12.                     Predvianočné online stretnutie učiteľov programu ZPU 
Január 
Február 
 • od 14. 02.              Môj projekt - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Marec 
 • do 31. 03.               SIR - prihlásenie nápadu do projektu Social Innovation Relay 2022
 • druhá polovica    Porada učiteľov programu ZPU - prezenčne/online, termín upresníme 
Apríl 
 • od 01. 04.               Spustenie prihlasovania do programov JA Slovensko
 • do 17. 04.               Môj projekt - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže, vrátane videovizitky
 • do 20. 04.               SIR - výber TOP 20 tímov
 • 21. - 23. 04.            Webinár pre SIR Top 20 tímov - Business model Canvas
 • do 26. 04                SIR - rozvinutý podnikateľský nápad - poslať na mail uhrin@jaslovensko.sk.
 • do 30. 04.               SIR - výber TOP 10 tímov do národného finále
 • druhá polovica    Vzdelávací seminár (modul 3) pre učiteľov zapojených do vzdelávania ZPU
Máj 
 • 06. 05.                      Môj projekt - zverejnenie finalistov do národnej súťaže
 • 12. 05.                      Social Innovation Relay 2022 - národné finále projektu
 • do 15. 05.                Žiadosť o certifikáty pre študentov za absolvovanie programu Zručnosti pre úspech. 
 • do 19. 05                 Môj projekt - zaslanie  prezentácie potrebnej do národnej súťaže
 • do 27. 05.                Prihlásenie sa na záverečnú prezentáciu/zaslanie práce učiteľmi zapojených do vzdelávania
 • 24. 05                       Finále národnej súťaže Môj projekt 
 • do 31. 05                 Modul 4 - tvorba projektu Business Model Canvas
Jún 
 • 07. - 09. 06.             Záverečné prezentácie učiteľov v rámci vzdelávania
 • do 30. 06                 Prihlasovanie škôl do programu pre šk. rok 2022/2023
 • druhá polovica     Social Innovation Relay - globálne finále (online v anglickom jazyku) 
 • do 30. 06.                Prihlasovanie do programov JA Slovensko, vrátane Zručností pre úspech
Júl 
 •  
August 
 • 19. - 26. 08.              Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu ZPU