Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Kalendár

pre školský rok 2020/2021

kalendár bude priebežne aktualizovaný

September  2020
 • 22. - 25. 09.         JA Mladý líder - konferencia pre vybraných minuloročných študentov, Bratislava, Belušské Slatiny
 • do 30. 09.            Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu
Október  2020
 •  
November 2020
 • 4. 11. o 15:00       Online stretnutie učiteľov programu ZPU 
December 2020
 • 7.12. o 14:00        Online stretnutie učiteľov programu ZPU
 • 10. 12.                   Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
Január 2021
 • 26. 1. 9:00           O sociálnom podnikaní  I. - Hostia: Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach.
 • 29. 1. 9:00           O sociálnom podnikaní II. - Hostia:  Róbert Tóth, marketing manažér NN a finalisti súťaže SIR 2020. 
Február 2021
 • 15. 02.                     Môj projekt - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Marec 2021
 • do 31. 03.               SIR - prihlášky do národného kola súťaže
Apríl 2021
 • Do 16. 04.               Môj projekt - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže, vrátane videovizitky
 • 17. 04.                     SIR - výber top 20 tímov
 • Do 30. 04.               SIR - výber to 10 tímov - príprava na národné finále
Máj 2021
 • 05. 05.                      Môj projekt - zverejnenie finalistov
 • 11. 05.                      SIR - národné online finále projektu
 • 15. 05.                      Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu 
 • 19. 05                       Zaslanie prezentácie finalistov súťaže Môj projekt
 • 27. 05                       Finále súťaže Môj projekt - online cez Teams
Jún 2021
 • 22. 06                       Social Innovation Relay - globálne finále (online v anglickom jazyku) 
 • do 30. 06.                Prihlasovanie do programov JA Slovensko, vrátane Zručností pre úspech
Júl 2021
 •  
August 2021
 • 15. - 17. 08.             Modul 1 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu, I. skupina
September 2021
 • 17. - 19. 09              Modul 1 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu, II. skupina
 • do 30. 09.                Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu