Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Kalendár

pre školský rok 2023/2024

kalendár je priebežne aktualizovaný

 
August     
 
September 
 • 5. - 7. 09.  | Modul 2 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu (prezenčné vzdelávanie)
 • do 30. 09. | Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu Zručnosti pre úspech
 
Október  
 
November 
 •  
 
December 
 • do 14. 12.  Modul 1 - ukončenie vzdelávania v online učebnici - pre učiteľov
 
Január 
 
Február 
 • od 15. 02.  Môj projekt - začiatok korešpondenčného kola súťaže
 
Marec 
 
Apríl 
 • od 01. 04. | Spustenie prihlasovania do programov JA Slovensko
 • 03. 04. | Výber top 20 tímov v súťaži Social Innnovation Relay 
 • 09. 04. | Webinár pre SIR Top 20 tímov - Business model Canvas
 • do 19. 04. | Rozvinutý podnikateľský nápad v súťaži Social Innnovation Relay - pre top 20 tímov
 • do 20. 04. | Môj projekt - zaslanie záväzných prihlášok do súťaže
 • 26. 04. SIR - výber TOP 10 tímov do národného finále
 • 2. polovica | Vzdelávací seminár pre učiteľov programu (modul 3 pre nových učiteľov)
 
Máj 
 • 07. 05. | Social Innovation Relay 2023 - národné finále projektu
 • do 12. 05. Modul 4 - tvorba projektu Business Model Canvas
 • 13. 05. | Môj projekt - zverejnenie finalistov do národnej súťaže
 • do 15. 05. | Žiadosť o certifikáty pre študentov za absolvovanie programu Zručnosti pre úspech. 
 • do 26. 05. Prihlásenie sa na záverečnú prezentáciu a jej odovzdanie - učitelia zapojení do vzdelávania
 • do 31. 05. | Môj projekt - zaslanie  prezentácie potrebnej do finále súťaže
 
Jún 
 • 05. 06 Social Innovation Relay 2024 - globálne finále (online v anglickom jazyku)          
 • 06. 06.   Finále národnej súťaže Môj projekt 
 • 12. - 15. 06. Záverečné prezentácie učiteľov v rámci vzdelávania
 • do 30. 06. | Prihlasovanie do programov JA Slovensko, vrátane Zručností pre úspech