Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

V školskom roku 2022/2023 vám a vašim žiakom zapojeným v programe Zručnosti pre úspech ponúkame príležitosti - súťaže, projekty, webináre, pomocou ktorých môžete obohatiť vyučovanie (nielen) finančnej gramotnosti na vašej škole.

Všetky aktuálne príležitosti nájdete na tejto stránke.

 

  • Môj projekt - súťaž tímov pre žiakov zapojených do programu Zručnosti pre úspech
  • Social Innovation Relay - projekt pre stredoškolákov, ktorý podporuje a rozvíja projekty v oblasti sociálneho podnikania 
  • Solve for Tomorrow - program, v ktorom študenti pracujú na nápade pre svoju komunitu so zapojením technológií
  • Dni kariéry - Career Day - webináre zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.
  • INI Innovation Camp je súťaž určená pre 100 študentov stredných odborných škôl na Slovensku. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.