Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

Prihlášku do súťaže môžu vyplniť iba tí žiaci alebo ich učitelia, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 13. februára do 20. apríla 2023. V prihláške je potrebné uviesť aj odkaz na videovizitku pre potreby dištančného kola súťaže.

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Petra Uhrina| uhrin@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

 

Záväzná prihláška do súťaže Môj projekt 2023

Názov tímu:    
Členovia tímu 
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
       
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Učiteľ programu
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Škola      
Názov: Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
 
Sem vložte odkaz na videovizitku:  
    
Vyplnil   
Meno a priezvisko:    
E-mail:    
29.03.2023 06:21   
    
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby organizačného zabezpečenia súťaže Môj projekt, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko, n.o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže a informoval/a som o nich aj svojich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, príp. iné osoby, ktoré by mali byť o nich informované. Tieto osoby (vrátane žiakov) sa s pravidlami a podmienkami oboznámili a súhlasia s nimi.
 Pred odoslaním si skontrolujte správnosť vyplnených údajov!