Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Program, ktorý u žiakov stredných škôl rozvíja: 

  • podnikavosť,
  • zodpovednosť,
  • schopnosť riešiť problémy, 
  • tvorbu nápadov,
  • spoluprácu.