Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Program určený pre stredné školy, ktorý rozvíja u žiakov: 

  • podnikavosť,
  • zodpovednosť,
  • schopnosť riešiť problémy, 
  • rozvoj nápadov,
  • spoluprácu.