Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebný obsah

Obsah programu Zručnosti pre úspech je zostavený tak, aby viedol žiakov krok za krokom a pomohol im pri tvorbe ich vlastného nápadu a rozvoju prvotnej myšlienky pri jeho identifikovaní. 

Program je rozdelený do troch hlavných tém: 

 1. Identifikácia a príprava nápadu (kap. 1 - 3)
 2. Overovanie a realizácia nápadu (kap. 4 - 8)
 3. Prezentácia nápadu (kap. 9 - 11)

 

Realizácia programu prebieha prezenčnou formou. Učiteľ má k dispozícii učebnicu programu, ktorá obsahuje spolu 11 kapitol. Obsah kapitol pozostáva z informácií a prevažne z rôznych krátkodobých aj dlhodobých aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať u žiakov jednotlivé zručnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi programu.

 

Obsah učebných kapitol
 1. Som informovaný
  1. O podnikaní
  2. Informovaný podnikateľ
  3. Zručnosti pre úspešné pôsobenie jednotlivca v podniku
 2. Mám správny produkt
  1. Kreativita a inovácie pri tvorbe nápadu
  2. Ako nájsť dobrý nápad
  3. Od nápadu k realizácii
 3. Rozumiem zákazníkovi
  1. Prečo by som mal poznať potreby zákazníkov
  2. Ako nájsť svoju cieľovú skupinu
  3. Ako osloviť potenciálnych zákazníkov
 4. Mám špecifickú konkurenčnú výhodu
  1. Čo je konkurenčná výhoda
  2. Ako získať konkurenčnú výhodu
 5. Môj nápad je životaschopný
  1. Ako overiť životaschopnosť nápadu
  2. Ako môžem so svojím nápadom rozbehnúť podnikanie
  3. SWOT analýza
 6. Moje ciele a ako sa pripraviť na riziká
  1. Urči si reálne ciele
  2. Ako sa pripraviť na riziká
 7. Zostavím podnikateľský plán
  1. Čo je to podnikateľský plán
  2. Business Model Canvas
  3. Predajná cena - ako stanoviť tú správnu
 8. Spolupracujeme
  1. Ako pracovať v tíme a s tímom
  2. Spoločné plánovanie aktivít
  3. Rozdeľte si úlohy
 9. Tvorba prezentácie
  1. Priprav si pútavý obsah
  2. Upútaj publikum
  3. Čo (ne)dokáže PowerPoint
 10. Začíname s marketingom
  1. Moderné marketingové nástroje
  2. Predstav svoj nápad verejnosti
 11. Sebaprezentácia
  1. Elevator pitch
  2. Šaty robia človeka
  3. Ako urobiť dojem na pracovnom stretnutí