Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2019/2020

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Zoznam bol aktualizovaný dňa 1. júla 2019 o 14:30

Škola Učiteľ
SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice Ing. Tímea Dulinová
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava RNDr. Magdaléna Hessková
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Zuzana Volfová
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa, Osvety č. 17, Nová Baňa Ing. Erika Struhárová
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec Ing. Lucia Spodniaková
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Mgr. Tomáš Bačo
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín   Eva Šurinová
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, Partizánske Mgr. Anna Foltánová
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, Partizánske Mgr. Janka Žišková
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Danica Tokarčíková
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec Ing. Iveta Ganajová
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov Ing. Jana Kočárová
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín Ing. Silvia Kamenská
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Ivana Šimovcová
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková
Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš Mgr. Monika Hazuchová
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo Ing. Mária Lofajová
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Ing. Dagmar Stančíková
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Ing. Kornélia Lohyňová
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Iveta Michalčinová
Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno Ing. Erika Kurajdová
SSOŠ Animus Nitra, Levická cesta 40, Nitra Ing. Edita Červenková
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ing. Gabriela Pochová