Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop Prezentačné zručnosti

10. marca 2020, 08:30 - 14:30 - v AT&T, Lakeside, Tomášikova 64, Bratislava 

Prihlasovanie na workshop bude spustené od piatka 14. februára od 7:00 h do utorka 2. marca  do 12:00 h

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme aj pre žiakov programu Zručnosti pre úspech pripravili workshop zameraný na rozvoj prezentačných zručností, prípravu prezentácie a prezentačných materiálov.  
Workshop je súčasťou medzinárodného projektu Aspire a je bezplatný

V prípade naplnenia kapacity bude prihlasovanie ukončené. Škola prihlasuje na workshop presne 2 študentov plus 1 náhradníka.  Pokiaľ sa niektorý zo študentov nemôže zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

Kapacita - spolu 40 študentov (max. 2 študenti z jednej školy)

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečené občerstvenie. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Študenti prihlásení na workshop Prezentačné zručnosti 10. marca 2020
Mačuhová Michaela Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske
Jakubíková Lívia  
Mihálová Tamara  
Kristová Bianka              
Hudec Jakub Obchodná akadémia, Brezno
Medveďová Nina  
Urbániková Ivana  
Adamcová Karolína SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom
Stachová Erika  
Psodorovová Naďa  
Staníková Timea Obchodná akadémia, Martin
Hurtová Lucia  
Tertyshnik Valerria SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica
Kavčiaková Kamila  
Regulyová Ivana  
Kovarikova Tamara Stredná odborná škola podnikania, Bratislava
Plata Ema  
Pelikánová Nikol  
Rendeková Dominika Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Senec
Fittová Liana  
Hajnalová Liliana Obchodná akadémia, Šurany
Gergely Adrián  
Vícen Martin Obchodná akadémia, Bratislava
Ihringová Alžbeta  
Hrnek Hilar Jakub Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Kučerka Andrej  

 

Kontaktná osoba: Peter Uhrin | projektový manažér| +421 903 233 305 | uhrin@jaslovensko.sk