Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška na workshop Prezentačné zručnosti

Prihláška na workshop  10. marca 2020 od 8:30 do 14:30 hod.

Prihláška bude prístupná do stredy 14. februára 2020  do 2. marca 2020 do 12:00. V prípade naplnenia kapacity (40 študentov) bude prihláška zneprístupnená.

Workshop je určený pre všetkých študentov Zručnosti pre úspech v aktuálnom školskom roku. Škola prihlasuje na workshop presne 2 študentov plus 1 náhradníka.  V prípade, že sa niektorý zo študentov nemôže zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko. Študenti sa musia zúčastniť celého trvania workshopu.

Vďaka podpore spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia je workshop bezplatný. 

Polia označené hviezdičkou sú povinné, údaje vpisujte s diakritikou. Prihláška je záväzná! 

Prihláška na workshop Prezentačné zručnosti 

Bratislava 10. marec 2020

Škola  
Názov školy:
(napr. Obchodná akadémia)
Ulica:
Mesto:
   
Učiteľ  
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Program
   
Študent 1  
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
   
Študent 2  
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
   
Náhradník  
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
   

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

   
Prihlášku vyplnil/a:  
Meno a priezvisko:
Funkcia:
E-mail:
 
Pred odoslaním údajov, prosím, skontrolujte ich správnosť.