Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Materiály

Všetky aktivity sú súčasťou vzdelávacieho programu Zručnosti pre úspech, ktorý poskytuje školám JA Slovensko, n.o.

Žiadna aktivita sa nesmie publikovať akýmkoľvek spôsobom, elektronickým alebo mechanickým, ani kopírovaním, prehrávaním, uchovaním v akomkoľvek informačnom systéme alebo inak, bez písomného povolenia vydavateľa.

Prílohy programu môže používať iba učiteľ, ktorý je v aktuálnom školskom roku riadne zapojený do vzdelávacieho programu Zručnosti pre úspech.

Materiály k jednotlivým kapitolám nájdete v ľavom menu.